————   House of Trust   ————

Správa aktiv a majetku

„Studie ukazují, že 75 % bohatých rodin ztrácí své bohatství během tří generací a že 90 % těchto ztrát lze připsat špatné komunikaci, chybné správě majetku a absenci strategického plánu.“

Správná majetku ve fiduciárním standardu

Spravovat majetek neznamená pouze zachovávat jeho podstatu, účel nebo navyšovat jeho hodnotu. Znamená to vytvářet trvalé a užitné hodnoty i pro budoucí generace. K tomu vede holistický přístup řízení majetku.

Ten kombinuje finanční, investiční, právní a transakční poradenství, předvídá daňové důsledky, optimalizuje náklady a zároveň udržuje riziko v mezích dohodnutých parametrů. Výsledkem je blaho těch, kterým má tento majetek sloužit.

Jak toho dosáhnout? Svěřit správu majetku Fiduciářům – osobám nebo společnostem, které pracují ve fiduciárním standardu.

Kdo je Fiduciář?

Fiduciář je osoba nebo společnost, jež na základě smluvního ujednání přijala vlastnický mandát ke správě cizího majetku. Tento majetek obhospodařuje ve prospěch a v nejlepším zájmu určených osob. Nejde tedy o konkrétní podnikání nebo druh profese, ale o fyzickou nebo právnickou osobu využívající své vědomosti, morální a odborné kvality ke prospěchu určených osob.

Fiduciární standard významně překračuje pouhé investiční nebo majetkové doporučení. Jde o služby a přístup, kdy je zájem osob, pro něž je majetek spravován, kladen nad finanční nebo osobní zájmy samotného fiduciáře.

Fiduciáři versus ti ostatní

V ostatních režimech správy majetku, kde zákon nenařizuje fiduciární standard, se objevují různá rizika. Patří mezi ně:

Najít důvěryhodnou osobu či společnost, která by dokázala spravovat svěřený majetek ve prospěch budoucích generací a ideálně ve fiduciárním standardu, se může zdát nemožné.

Proč řešit správu majetku pomocí svěřenského fonu

Svěřenský fond má zákonnou povinnost spravovat majetek ve fiduciárním standardu. Majetek vyčleněný do svěřenského fondu přestává být vlastnictvím zakladatele, stává se samostatnou množinou, která není ani vlastnictvím správce, ani obmyšleného.

Správce jako fiduciář je však oprávněn ke svěřenému majetku vykonávat práva, která přísluší vlastníkovi. Protože správce nenabývá svěřený majetek do vlastnictví, nemůže být použit na úhradu dluhů správce v případě jeho exekuce.

Správce svěřenského fondu má jako Fiduciář zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a je mu svěřena plná správa cizího majetku, což znamená, že musí dbát o jeho rozmnožení a uplatnění v nejlepším zájmu beneficientů.

5 důvodů, proč řešit správu majetku přes svěřenský fond:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Kdy pro řešení efektivní správy majetku zvolit svěřenský fond?

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter