————   House of Trust   ————

Předmanželská smlouva

„I když se rozvodovost v České republice dlouhodobě pohybuje kolem 50 %, tak si při vstupu do manželství většina lidí myslí, že zrovna jich se rozvod týkat nebude.“

Láska versus peníze

Největší slabinou ve strategii ochrany majetku je manželství a rozvod – tyto situace totiž patří mezi nejčastější důvodů ztráty majetku. Už staří filozofové věděli, že největší výzvou ve vztazích jsou láska a peníze. Z nich pramení nejvíce problémů.

Pokud před sňatkem zvažujete sjednání jiného než zákonného manželského majetkového režimu (společné jmění manželů), zákon dává na výběr z několika variant – zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů, režim oddělených jmění, výhrada vzniku společného jmění manželů.

I přes nesporné výhody některých z uvedených řešení současná soudní praxe ukazuje, že v reálném životě je Smlouva o manželském majetkovém režimu (Předmanželská smlouva) nefunkční.

Slabiny předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva může chránit pouze majetek, který byl získán před uzavřením sňatku. Při uzavření předmanželské smlouvy se tento majetek stává výhradním vlastnictví a při rozvodu se nedělí. Jakýkoli majetek získaný po svatbě (až na výjimky, jako je např. dědictví nebo darování) se dělí a nelze tomu zabránit ani předmanželskou smlouvou.

V určitých případech může soud předmanželskou smlouvu zcela zrušit nebo značně omezit, i když jsou všechny právní náležitosti v pořádku.

Svěřenský fond místo předmanželské smlouvy

Novinkou v oblasti ochrany majetku před selháním partnera v manželství nebo riziky v důsledku rozvodového řízení je svěřenský fond. Ten umožňuje individuální uspořádání majetku v manželství podle vůle jeho zakladatele.

Proč řešit uspořádání majetku přes svěřenský fondu?

Majetkové hodnoty vyčleněné do svěřenského fondu už nejsou ve vlastnictví jeho zakladatele a nebudou po sňatku přetransformovány do společného jmění manželů. V případě vzniku dluhů v manželství nebo při případné exekuci bude tento majetek ve fondu ochráněn a v případě rozvodového řízení na něj nebude brán zřetel.

Svěřenský fond má i další výhody:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Kdy je svěřenský fond vhodnou alternativou řešení předmanželské smlouvy?

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter